Sammen genskaber vi tilliden i organisationsændringen

Sammen genskaber vi tilliden i organisationsændringen

Hvordan vil jeg hjælpe jer med at genskabe tilliden i organisationen?

Fokus på meningsfuldhed og tillid tilbage i teamet efter organisationsændringer. Her bidrager jeg med værdifuld viden. Strukturer og organisationsændringer er efterhånden blevet hverdag for de fleste. Men noget går tabt hver eneste gang, hvis ikke det tages alvorligt og italesættes. Det er her jeg kommer i spil.

Redskaberne er dialog, læring, workshops og bevågenhed.

Fokus på dialog og læring. Afsæt i det enkelte team og den enkelte medarbejder. At hjælpe med design og udvikling af jeres fælles nøgle, der skal bringe teamet på kurs igen gennem de nye ændringer. Med et pragmatisk og agilt mind-set bringer jeg fokus på tillid og værdi. Et overordnet planlagt forløb i tæt dialog med jer. Sammen afstikker vi kursen, der kan fremme en god kommunikation i hele organisationen med udgangspunkt i tillid, tryghed og opbygning af relationer.

Mit bidrag er at understøtte, formidle og videreudvikle viden - herunder forbedring og forankring af metode og processer. Min passion er at gøre en forskel og inddrage den enkelte i læringsprocessen samt være proaktiv i forhold til udvikling og implementering af arbejdsgange. Jeg inddrager Barett, Schein, Alling samt de visuelle kompetencer og refleksionsstrategier i forhold til at have fokus på den enkelte medarbejder. Som person er jeg ambitiøs og bruger min tid til research, der går i dybden med et givent projekt for at nå målet. 

Med inspiration i ledelsesekspert og forfatter Richard Barett, Edgar H Schein og Helene Alling vil jeg sætte fokus på tillid. Barett (2000) har designet og beskrevet Trust Matrix - Tillidsmodellen. Som vinkel til relation- og kommunikationsstrategi i en organisation kan det være en fordel at anvende Tillidsmodellen, og derved gøre lettere for de enkelte medarbejdere at sætte konkrete ord og fortolkninger på forskellige betydninger af ordet tillid. For den enkelte medarbejder er det nemmere at fortælle sine kollegaer, hvad det mere konkret betyder, når vi taler i ”vi-sprog”. Diskussionen i teamet skal dreje sig om ”os” og ikke ”dig” og ”mig” (Alling, 2016). Det er her ordene fx drager omsorg, ærlighed, viden og troværdighed er lettere at arbejde med (Barett,2000).  

Det kræver hårdt arbejde at komme tilbage på sporet igen. Ledelsen og medarbejderne skal finde sig selv og hinanden igen. Se hinanden i øjnene. Tillid? Mistillid? Et nyt fodfæste og opbygge noget nyt på det, som var, og ikke er mere og alligevel er. Det lyder måske snørklet. Jeg vil uddybe. 

Før organisationsændringen var der skabt et fundament, som alle i teamet kendte. Der er gode værdier, som ikke bare skal smides væk. Vigtig viden om værdi og tillid, som ikke bare skal forsvinde, fordi der fx kommer nye arbejdsgange og nye teams. Nogle organisationsændringer er mere radikale end andre. Men ligegyldigt hvad kræver det at holde fast i de gode værdier, som var skabt og ændre det usunde. Derfor skal vi anvende den eksisterende viden ind i den nye strukturer. Kan kræve oprydning og ændringer i arbejdsgange, men så længe, at alle kan se meningen med det og undervejs inddrages i processen giver det mening og værdi. Dynamikker i teamet ændres og skal underbygges. Vigtigt er det at holde fast i teamet og fastholde de vigtige værdier for at skabe energi.

Med inspiration i ledelsesekspert og forfatter Richard Barett, Edgar H Schein og Helene Alling vil jeg sætte fokus på tillid. Barett (2000) har designet og beskrevet Trust Matrix - Tillidsmodellen. Som vinkel til relation- og kommunikationsstrategi i en organisation kan det være en fordel at anvende Tillidsmodellen, og derved gøre lettere for de enkelte medarbejdere at sætte konkrete ord og fortolkninger på forskellige betydninger af ordet tillid. For den enkelte medarbejder er det nemmere at fortælle sine kollegaer, hvad det mere konkret betyder, når vi taler i ”vi-sprog”. Diskussionen i teamet skal dreje sig om ”os” og ikke ”dig” og ”mig” (Alling, 2016). Det er her ordene fx drager omsorg, ærlighed, viden og troværdighed er lettere at arbejde med (Barett,2000).  

Kilder:

Alling, H. (2016). Spil jer til mere tillid. Væksthus for ledelse. Retrieved 25-1-19 from https://www.lederweb.dk/personale/teamledelse/artikel/140263/spil-jer-til-mere-tillid

Barett, R. (2000). Slip virksomhedens sjæl løs. Bølgen

Schein, E. (2014). Spørg – den ædle kunst af at spørge ydmygt i stedet for at belære. Gyldendals Business