Det er først, når vi tør se tingene, præcis som de er - uden nogen form for bedrag eller illusion, at der vil udvikle sig et lys ud af begivenhederne, hvorigennem vejen til succes kan erkendes

Kroppens energicentre - Chakraer

Chakraerne udmunder på kroppens forside og de er forankret langs rygraden og i hovedet. Ordet chakra betyder “hjul”.

Chakraerne har fået denne betegnelse på grund af deres hvirvlende udseende. Når de er i fuld virksomhed, ligner de hjul af levende ild Chakra er betegnelse for syv energicentre der udspringer langs rygraden og i hovedet og udmunder på kroppens forside.

De tre nederste står for det ubevidste, det dyriske, de står for følelserne og den indre verden. De tre øverste står for det bevidste, det intuitive og den ydre verden. Det midterste Hjertechakra står for balance og for at skulle forene det ubevidste med det bevidste.