Holistiske samtaler

Vi taler om det, der berører dig, og som du har brug for.

Det kan være:

Personlig- eller arbejdsmæssig livshåndtering/livskrise,

stress, smerter, åndelige vinkler, sundhed, sygdom, arbejdsmiljø, nærhed & fravær

Hvor vi mødes aftaler vi nærmere.

Mulighed for holistisk samtale som hjemmebehandling & ideelt gerne kombineret med en af mine øvrige behandlinger

Jeg tilbyder dig motivation og støtte, så du bliver i stand til at opdage og udnytte dit indre potentiale og ressourcer fuldt ud og træffe de valg på din vej, der er nødvendige for, at du kan komme videre i den retning, du vil og tage lederskab i dit eget liv.

Hos mig er samtalen personlig og individuel:

- Et personligt møde, hvor aktiv lytning, nærvær og rummelig støtte i tillidsfulde og trygge rammer skaber vækst og udvikling

- Baseret på en professionel dialog med udgangspunkt i personlige eller arbejdsmæssige emner, grundtanker og problemstillinger

- Overblik og indsigt

- Afdække dine vaner, mønstre, og overbevisninger

- Skabelse af viden og motivation til forandringer hen imod de mål, der giver overskud og succes

- Støtter dig i at fastholde eller genfinde dine ressourcer og personlige kvaliteter.

- Motivere dig til at turde bryde gamle mønstre og tage nye skridt i dit liv, til udfoldelse af dig selv og dine drømme.

Du kan bruge mig til

- Personlig- og arbejdsudvikling

- Klarhed og overblik over en situation

- Prioritering af din tid

- Prioritering af dine værdier

- Motivation og støtte undervejs

- At nå et konkret mål

- Nye vaner og udfordringer

Behandlingstid og interval

Typisk 60 minutter. Anbefalet forløb 4-10 gange afhængigt af behov og udfordringer, og gerne i kombination med øvrige holistiske behandlinger

Tid og sted aftales individuelt

Du kan altid kontakte mig for en uforpligtende snak, hvor vi kan afklare, om samtalen er noget for dig.

Jeg respekterer de etiske regler vedrørende tavshedspligt.

Alt hvad vi taler om, bliver behandlet fortroligt.