Handelsbetingelser

Indledning og tjenester

Følgende forretningsbetingelser gælder for handel med Holistiske behandlinger ved Eva Merrild.

§1

Indledning Nedenstående leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

§2

Produkter og tjenester udbydes af Holistiske.dk

Holistiske behandlinger

CVR: 41563249

E-mail: evamerrild@holistiske.dk

Alle priser er i danske kroner incl. moms medmindre andet er angivet.

Ophavsretten til alt materiale på www.holistiske.dk tilhører Eva Merrild i henhold til gældende dansk lovgivning. Ved køb af et online-produkt hos Holistiske.dk ved Eva Merrild, må materialet ikke distribueres på nogen måde.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. Det er under ingen omstændigheder tilladt at anvende online-produkterne til undervisning.

Personoplysninger og betaling skal håndteres korrekt.

§3

Personoplysninger

Der videregives ikke personoplysninger om mine kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale.

§4

Betaling

Betaling skal ske via bankoverførelse konto 0400 4025755907 Lån & Spar bank. Betaling Skal stå på kontoen 2 dage før session ellers betragtes det som en aflysning. Betaling kan ligeledes ske på mobilpay 25678259 eller via online booking på https://holistiskedk.planway.com

§5

Køb af

1:1 session, samtaler, kropsterapi, fjernhealing og healing er bindene. Ønsker du din tid ændret skal det ske hurtigst mulig senest 24 timer før session.

Ved aflysninger mindre end 24 timer før kræves fyld betaling. Ved udeblivelse kræves fuld betaling. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende internet og telefonforbindelse. Ved tilmelding til uddannelse, forløb og seminar er tilmelding bindende ved betaling. Det vil sige pengene gives IKKE retur.

Ved afbestilling skal det ske min 8 dage før, har du disse valgmuligheder: Du kan for dit kursusbeløb bytte til nogle af Eva Merrild´s andre ydelser, eller du kan sende en anden person end dig selv til kurset. Dette skal meldes senest dagen før kursus start.

Ansvarsbegrænsning og fortrydelsesret

§6

Ansvarsbegrænsning

Al henvendelse omkring Eva Merrild Holistiske behandlinger – God energi gennem balance mellem krop og sjæl Holistiske behandlinger, evamerrild@holistiske.dk

Moms udgør 25% og pålægges købssummen ved køb via shoppen eller via faktura, hvis ikke andet er anført ved købssiden.

§7

Fortrydelsesret

Bemærk I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb sessioner og forløb; audio, videoer ikke omfattet fortrydelsesretten.

§8

Aftaleændringer

Eva Merrild har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretnings- & handelsbetingelser med 30 dages varsel.

§9

Lovvalg & Værneting

Aftalen er underkastet dansk ret.

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i København.

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.