Omsorgspleje

Tilbud om sygepleje i privat hjem

Tilbyder dig at være din private sygeplejerske..

Med hjertet på rette sted tilbyder jeg min profssionelle hjælp til dig, hvis du har brug for hjælp - enten et privat alternativ eller supplement til sygeplejen, der tilbydes i offentligt regi.

Jeg tilbyder hjemmesygepleje ved kroniske sygdomme fx  smerter, hjerte/kar, sclerose. Ellers tilbyder jeg medicindosering, let sårpleje, ernæringsvejledning, indkøb, madlavning, tovholder, alm. aktivitetet, terminal pleje, lægebesøg eller gå ture.

Måske har du brug får støtte gennem livsnødvendig behandling som stråleterapi, kemoterapi eller dialysebehandling?

Eller bare hjælp i hjemmet efter fødsel?

Ønsker du sundhedssamtaler, test og stressforebyggelse- og håndtering?

Gennem mere end 20 år indenfor sygeplejen har jeg mødt mange mennesker, der ikke altid har fået den støtte og hjælp, som de burde. Dette vil jeg gerne ændre på, og jeg vil gennemgå og tilrettelægge planer for dig udfra en holistisk vinkel.

Det er alle grupper, der har brug for faste planer og samarbejde. Når du bliver hørt og respekteret for dine problemstillinger kommer det naturlige samarbejde. 

Jeg vil forebygge og sikre at de ikke sker forværring af fysiske og psykiske problemer hos den enkelte.

Uafhængighed, selvbestemmelse og inddragelse af pårørende.

Der er ikke altid tid i den offentlige hjemmepleje til at tage sig af de små ting. Jeg ønsker med denne ydelse at skabe en anden sammenhængende hverdag for både fysisk og psykiske problemstillinger.

Det er vigtigt for mig. at mennesket kommer først - er i centrum - og resten må tilpasse sig bedst muligt.

Mit engagement udspringer fra mange forskellige tankegange, både det kristent værdisæt, men særligt den buddistiske tankegang ligger mig på sinde. Vi er hver især noget i kraft af hinanden. Vi er afhængige af hinanden, og uanset kontekst og livsvilkår findes der noget godt i os alle. 

Jeg har erfaring fra både primær og sekundær sektor, særligt onkologi, nefrologi, ortopædkirurgisk, neurologisk, reumatologisk. Ellers har jeg været i hjemmeplejen, og været gæst i mange hjem.

Jeg tænker at uanset livskontekst finder vi i fællesskab frem til at kunne hjælpe dig bedst, tilrettelægge min faglige hjæp og støtte til dig.

Priser

Hverdag (7-17): 415 kr/t

Aften-og nat hverdag (17-07): 515 kr/t

Lørdag dag(7-17): 615 kr/t

Lørdag aften og nat (17-07): 815 kr/t

Søndag & helligdage dag(7-17): 950 kr/t

Søndag & helligdage aften/nat (17-07): 1150 kr/t

Kørsel beregnes efter aftale og afstand i km

Ved længerevarende aftaler og ledsagerordninger samt ved rejseri ind-og udland samt sygehusbesøg ved ambulant behandlinger kan individuelt tilpassede priser tilbydes.

Værd at vide:

Der er tre ordninger om kontant tilskud til sygepleje og hjælp hjemme.

Forsikring: Tilskud ved terminalpleje som medlem af Danmark ved erklæringer fra egen læge/hospital.

Mange forsikringer dækker privat sygepleje ifm med kritisk sygdom - og nogle kortede forløb og behandlinger. Undersøg hvordan du er dækket ind.