Ændringer og forandringer i organisationen

Hvad gør det for os som individer og vores fællesskab. Det skaber uro og utryghed, hvis ikke det er noget, vi har fokus på. Hver især kan vi gøre noget, men oftest så ved vi ikke hvad. Holistiske behandlinger ser på helheden både i forhold til sundhed, arbejdsliv, sygdom og smerter. Før organisationsændringen var der skabt et fundament, som alle i teamet kendte. Der er gode værdier, som ikke bare skal smides væk.

Vigtig viden om værdi og tillid, som ikke bare skal forsvinde, fordi der fx kommer nye arbejdsgange og nye teams. Nogle organisationsændringer er mere radikale end andre. Men ligegyldigt hvad kræver det at holde fast i de gode værdier, som var skabt og ændre det usunde. Derfor skal vi anvende den eksisterende viden ind i den nye strukturer. Kan kræve oprydning og ændringer i arbejdsgange, men så længe, at alle kan se meningen med det og undervejs inddrages i processen giver det mening og værdi.

Dynamikker i teamet ændres og skal underbygges. Vigtigt er det at holde fast i teamet og fastholde de vigtige værdier for at skabe energi. Når ledere og medarbejdere kan forstå ændringerne og meningen, er kravet opfyldt. Sammen kan vi skabe resultater i virksomheden. Redskaberne er dialog, læring, workshops og bevågenhed. For den enkelte medarbejder er det nemmere at fortælle sine kollegaer, hvad det mere konkret betyder, når vi taler i ”vi-sprog”. Diskussionen i teamet skal dreje sig om ”os” og ikke ”dig” og ”mig” (Alling, 2016). Det er her ordene fx drager omsorg, ærlighed, viden og troværdighed er lettere at arbejde med (Barett,2000).

Hvad kan jeg gøre for din virksomhed?

Samtaler, workshop, fokus på forebyggelse af det sunde arbejdsmiljø, holistiske behandlinger som fx. infrarød-varme og stress håndtering.

Men tag kontakt med mig, hvis din virksomhed eller afdeling skal have et individuelt kram med øvelser, behandlinger og samtaler. 

Ønsker du en individuel aftale med din virksomhed?